Projektavimo darbų sritys

 • Konstrukcijų;

 • Vandentiekio ir nuotekų šalinimo;

 • Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo;

 • Šilumos gamybos (iki 60MW galios) ir tiekimo;

 • Dujofikavimo iki 1,6MPa slėgio;

 • Elektrotechnikos iki 1000V įtampos;

 • Elektroninių ryšių (telekomunikacijų);

 • Apsauginės signalizacijos;

 • Gaisrinės signalizacijos;

 • Procesų valdymo ir automatizacijos;

 • Aplinkos apsaugos;

 • Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo;

 • Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo, ekonominė;