Apie mus

UAB „GAETA“,  . tai privataus kapitalo įmonė, įregistruota 1995m. sausio 24d.  Veiklos pradžioje įmonė užsiėmė statybos produktų prekyba. Ilgainiui bendrovė veiklą susiejo su projektavimu. Dabartinė įmonės veikla – statinių projektavimas, techninė bei autorinė projektų vykdymo priežiūra, konsultacijos šiluminės energijos gamybos, vartojimo bei taupymo klausimais.

Aplinkos ministerijos įmonei suteiktas kvalifikacijos atestatas Nr.1857, suteikia teisę užsiimti šia veikla: ypatingų statinių – gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų; inžinerinių tinklų: dujų tinklai iki 1,6 MPa, vandentiekio, šilumos tiekimo, nuotekų šalinimo tinklai; elektros tinklai iki 1000V įtampos; nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) linijos; kitos paskirties statinių: atsinaujinančios energijos (vėjo, saulės, geoterminio šildymo) jėgainių statinių, projektavimas, projektų vykdymo priežiūra.

- UAB „GAETA“ sparčiai augo pastaraisiais metais, Lietuvai tapus Europos Sąjungos nare. Pasaulio ekonomikos krizė, stipriai palietusi Lietuvos ūkį, įtakojo ir UAB „GAETA“ veiklą, bei jos finansinius rodiklius. Įmonės apyvarta 2009m. lyginant su 2008m. sumažėjo 24%, tačiau yra aiški ateities perspektyva.

Bendrovėje dirba 16 darbuotojų, daugiau nei pusė jų - aukščiausios kvalifikacijos, turintys atestatus, suteikiančius teisę, atlikti projektavimo darbus, įvairiose statinio projektavimo srityse.

Išskirtinumai: konkurencingos kainos, aukštos kokybės projektai, aukštos kvalifikacijos specialistai